Cykelleasing för företag – mer ekonomisk frihet

Ligger dina pengar låsta i inventarier? Cykelleasing frigör kapital och ger mer ekonomiskt svängrum. Om du frågar oss är det också ett smart sätt att alltid ha uppdaterad utrustning utan att månadskostnaderna skenar iväg.

Fördelar med leasing
 • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Man låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
 • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
 • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningen ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 36-60 månader.
 • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på hyran.
 • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
 • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden.
Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad. Ett lägre restvärde och en kortare hyrestid ger högre månadskostnad.

Leasingavtalet läggs normalt upp så att restvärdet motsvarar objektets marknadsvärde vid avtalstidens slut. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.

XCYC Lifestyle 21 Cykelleasing
Fördelar för dig som kund
 • Flexiblare investeringar – investera i din takt.
 • Mer ekonomisk frihet att handla och göra affärer.
 • Alltid senaste utrustningen, du kan byta under hyrestiden.
 • Mer trygghet med vår allriskförsäkring.

Du betalar en fast avgift under leasingperioden (om marknadsräntan ligger still) och du vet objektets slutvärde. Efter leasingavtalets utgång kan du köpa loss objektet. Leasingavgiften är direkt avdragsgill.

Alla fakta på bordet: Leasing är inte det billigaste alternativet, men det kan vara det bästa. Det hävdar i alla fall Christer Barck, leasingexpert på Svea Ekonomi.

– Det finns många fördelar med cykelleasing, som visar sig om man räknar på alternativen, säger han. De främsta fördelarna är att du förbättrar likviditeten och får bättre kontroll på dina löpande kostnader, samtidigt som du till sist ändå kan bli ägare till objektet. Då har du tagit de tunga kostnaderna tidigt och får lägre kostnader som ägare. Rent tekniskt fungerar leasing som ett annuitetslån med mest ränta i början och mot slutet mest amortering, och med samma kostnad varje månad.

– En typisk leasingkund är ett företag som expanderar och inte kan eller vill låna till allt de behöver i sin verksamhet. Leasing frigör likviditet, har skattefördelar och är enkelt, säger Christer Barck.

Värt att tänka på
 • För den som inte har problem med likviditeten, blir det billigare att köpa kontant eller att låna i bank, eftersom bankräntan oftast är lägre än leasingräntan.
 • Leasing-/hyresavtalet kan egentligen inte brytas under kontraktstiden. Det beror på att leasingföretaget du betalar avgiften till varje månad köper utrustningen av leverantören vid leasingtidens början. Om du ändå vill avsluta leasingavtalet måste du betala kvarvarande hyror och restvärdet i förväg. Då blir du ägare till objektet.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Svea Ekonomi på 08- 735 29 40, eller kontakta oss. Du kan handla på vår hemsida med fullständig sinnesro.