Elcykelpremien – Regeringens klimatsatsning – få upp till 25% rabatt på elcyklar

Från och med den 1:a februari 2018 gäller elcykelpremien, ett initiativ från Sveriges regering som innebär att man kan få upp till 25 procent av priset tillbaka från staten. Köp elcykel, elmoped eller elmotorcykel och du har rätt att ansöka om bidraget. 350 miljoner kronor per år har avsatts för åren 2018, 2019 och 2020 till premien.

Det är du som köpt elcykeln som ansöker om elcykelpremien. Det är Naturvårdsverket som kommer att ta hand om ansökningar samt utbetalningarna och öppnar ansökningsformuläret för bidragen den 1 februari 2018.

Vad är en elcykel?

Om du inte hängt med helt i svängarna de senaste åren är elcykel något som har blivit väldigt populärt i en del länder, och på sistone även i Sverige. En elcykel är en helt vanlig cykel – det kan vara allt från en mountainbike till en racercykel – där dina ben får assistans av en liten elmotor som drivs av ett batteri. Batteriet kan vara inbyggt (ofta i ramen) eller sitta fast i en hållare.

Vad innebär elcykelpremien?

Elfordonspremien innebär att den som köper en elcykel, elmoped eller annat eldrivet fordon kan ansöka om att få tillbaka upp till 25% av inköpskostnaden hos Naturvårdsverket. Högsta ersättningsbelopp är 10 000 kronor. Naturvårdsverket hanterar ansökningarna i turordning från det att de skickats in och utbetalningar sker sedan löpande, till det kontonummer som uppgivits i ansökan.

Vad är målet med att subventionera elfordon?

Syftet är att även privatpersoner ska kunna bidra till omställningen av transportsektorn genom att kunna ställa bilen och istället använda eldrivna fordon, såsom elcykel och elmoped, vid pendling och annan typ av transport. Målsättningen är att förbättra förutsättningarna för klimatvänlig transport och få fler människor att lämna bilen hemma. Forskningen visar att elcyklar är ett bra substitut för bilar, i väldigt många fall. Alla måste inte längre ha ett ton stål hemma på uppfarten för att kunna ta sig runt, har miljöminister Karolina Skog sagt i ett uttalande.

Initiativet handlar om att få fler att inse fördelarna med ett eldrivet fordon. Huvudsyftet med satsningen är att uppmuntra så kallade “vanebilister” att ställa kärran hemma till förmån för ett hälsosammare och mer miljövänligt alternativ. Ett liknande initiativ genomfördes nyligen på prov i Norges huvudstad Oslo, med följden att elcykelförsäljningen sköt i höjden och att fler valde cykeln som färdmedel.

Fördelar med elcykel

Med en elcykel kan betydligt fler göra det även i Sverige, både personer som inte ännu har så bra kondition och de som har längre resväg än vad de flesta tycker är rimligt att cykla. Elcykeln hjälper till i uppförsbackar och kan göra en annars svettig och tung rutt till något betydligt mer behagligt.

Vem kan ansöka?

Premien riktas till privatpersoner som fyllt 18 år och som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Rena hobby- eller leksaksfordon ska inte kunna komma i fråga för premien. Det sätts en gräns om en premie per person och år. Bidraget motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms men att det finnas ett maxbelopp för att bidraget ska få en bred spridning. Maxbeloppet är 10 000 kronor och bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017 (därför är det viktigt att de som köpt ett berättigat fordon från och med detta datum sparar sittkvitto om de vill ansöka om bidraget). På kvittot måste det fordon som du tänker söka en premie för kunna identifieras, till exempel med ett ramnummer, registreringsnummer eller annat ID-nummer.

Desiknio Pinion Classic Produkt 10
Så mycket kan du få tillbaka

Du får 25 procent av inköpspriset, upp till 10 000 kronor. För elcyklar och elmopeder som kostar över 40 000 blir det alltså mindre än 25 procent eftersom du då får tillbaka exakt 10 000 kronor.

Räkneexempel
Om fordonet kostar:
10 000 kr får du 2 500 kr (25 procent) i bidrag.
20 000 kr får du 5 000 kr (25 procent) i bidrag.
40 000 kr får du 10 000 (25 procent) i bidrag.
50 000 kr får du 10 000 kr (maxsumman) i bidrag.

Vad gäller för redan rabatterade elfordon?

Så länge köpet avser ett nytt elfordon gäller elfordonspremien det rabatterade priset som står angivet på kvittot. Dvs det belopp du betalt för din elcykel eller elmoped efter rabatt.

Vilka elfordon omfattas av premien?

Premien omfattar inköp av en ny elcykel, elmoped, elmotorcykel, vissa fordon avsedda för fysiska funktionsnedsättningar samt elfordon som går på tre eller fyra hjul, exempelvis mobility scooters.

Gäller elcykelpremien företag?

Nej, just nu gäller premien endast för konsumenter över 18 år. Den sökande måste vara folkbordförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer.

Gäller elfordonspremien speedbikes?

En speedbike ingår i kategorin elmoped och omfattas därför också av premien.

Sammanfattning
 1. Syftet med elcykelpremien?

  Det främsta syftet är att bilister ska lockas till att välja elcykel istället. Eftersom elcyklar är dyra (ofta innebär ett inköp av elcykel en kostnad från 10 000 kronor och uppåt) anser regeringen att det krävs en bonus för att åstadkomma det.

 2. Vilka fordon omfattas?

  Den gäller för nya elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar. Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, exempelvis eldriven rullstol och hand-elcykel. Även elfordon som last-elcykel och elfordon som går på tre eller fyra hjul omfattas av premien. Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard.

 3. Hur mycket kan jag få?

  Bidraget motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms, med ett maxbelopp på 10 000 kronor. Köper du en cykel för 50 000 kronor får du alltså 10 000 kronor.

 4. Varför inkluderas inte vanliga cyklar?

  Regeringen anser inte att det finns samma prishinder för att köpa en vanlig cykel.

 5. Hur många fordon kan man få bidrag för?

  Premien kan användas en gång per person.

 6. Vilka kan söka?

  Privatpersoner som fyllt 18 år och är folkbokförda i Sverige.

 7. Hur söker jag?

  Premien går att söka från och med den 1 februari via Naturvårdsverkets hemsida. För att få bidraget måste ansökan ske inom sex månader efter köpet. Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Det är datumet för köpet som gäller alltså då du genomgått ett köp och fått din orderbekräftelse. Har du handlat en elcykel innan den 20 september men inte betalt den förrän efter den 20 september så gäller tyvärr inte elcykelpremien.

 8. Vad behöver jag skicka med i ansökan?

  Kopia av kvitto. Ramnummer ska framgå av kvittot eller annan handling från den du köper av, till exempel garantibevis. Elmopeder eller elmotorcyklar måste ha ett så kallat CoC-intyg.

 9. När betalas pengarna ut?

  De första utbetalningarna sker i april 2018. Naturvårdsverket hanterar de ansökningar som kommer in i turordning.

 10. Vad händer om pengarna tar slut?

  Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor per år perioden 2018–2020. Om pengarna tar slut får Naturvårdsverket invänta ett nytt budgetbeslut från regeringen.

 11. Hur länge gäller premien?

  Pengar är avsatta för perioden 2018–2020, men om det blir maktskifte efter valet i september skulle premien kunna tas bort, helt eller delvis.

Ansökningskrav
 • Endast privatpersoner över 18 år kan ansöka.
 • Elcykeln måste vara ny, det går inte att få bidrag på en begagnad elcykel.
 • Premien kan endast användas en gång per person
 • Elcykeln ska kunna identifieras med ramnummer på kvittot eller annan handling som du som kund får när du köper din elcykel från din cykelhandlare.
 • Cykeln måste vara CE-märkt eller överensstämma med standarden SS-EN 15194 cyklar – elassisterade cyklar – EPAC.
 • Elcykeln får ha en max märkeffekt på 250 watt.
 • Elmotorn ska kopplas in när trycket på tramporna ökar.
 • Elmoped och elmotorcykel måste ha fordonsintyget CoC.
 • Elmotorn får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/h.
 • Premien omfattar inte segway, elsparkcykel eller hoverboard.
Ansök

Köp elcykel och följ sedan denna länk för att ansöka hos Naturvårdsverket:
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-kop-av-elcykel-eller-elmoped/