Service & garanti

Vi strävar efter att leverera en nivå av kundservice som går utöver branschstandarden, genom att erbjuda en omfattande garanti direkt knuten till tillverkarna.

Vi erbjuder flertalet unika cykelmärken och säljer främst till kunder i storstäderna, däribland pendlare, familjer och småföretag. Vårt utbud innehåller allt från snabba citycyklar och barnanpassade modeller till större lastcyklar. Att arbeta med flera cykeltillverkare gör att vi kan erbjuda den perfekta cykeln för just dina behov och krav. Du kan lita på att du får rätt cykel, tillbehör och garanti genom oss.

Före, under och efter ditt köp strävar vi att ge en överlägsen kundservice som gör det enkelt för dig att fokusera på själva cykeln.

Bikelix.com erbjuder 24 månaders garanti på samtliga produkter. Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av cykeln.

Vi rekommenderar alltid att du inför varje säsong kontrollerar din cykels bromsar, belysning, kedja etc., antigen själv eller hos en cykelverkstad. Vi samarbetar med ett antal butiker och cykelverkstäder runt om i landet som vi anlitar och rekommenderar vid behov. Spara alltid faktura eller garantibevis för att garantin ska gälla. Klicka här för en detaljerad översikt av varje tillverkares garantipolicy.

Service efter ditt inköp

Det är inte bara cyklar vi säljer utan ett paket som innehåller service och garanti genom lokala partners samt våra utvalda tillverkare. Vi erbjuder för närvarande följande märken: Coboc, Desiknio, Carmela, Yuba XCYC, Centaur, Kiffy och Seatylock.

Vi vill bidrag till att din nya cykel lever upp till förväntningarna. Vårt team har omfattande kunskaper om cyklarna och tillbehören vi säljer, och är redo att hjälpa till när det behövs. Tveka inte att kontakta oss för frågor.

Fri service

Vi lämnar fri service på köp av ny elcykel. Den fria servicen måste utnyttjas inom 12 månader från datumet på inköpskvittot. Se därför till att spara kvittot och ta med detta vid inlämningen av din elcykel till serviceverkstaden.

Vi arbetar aktivt med att erbjuda service i alla större städer i Sverige. Se vart ditt närmaste serviceställe finns på vår kontaktsida.

Vid servicetillfället kan cykelmekanikern rekommendera dig att byta ut tex. slitdelar, dessa ryms inte i vår garanti och bekostas av dig. Men servicen ingår.

OBS!
Du måste alltid kontakta Bikelix kundtjänst innan du lämnar in cykeln. Ifall du på eget initiativ lämnar in cykeln på något av våra serviceställen står du själv för ev. kostnader. Den fria servicen gäller endast i Sverige.

Den fria servicen innebär en basservice som innehåller följande:

Kontroll och justering av bromsar
Kontroll och justering av växlar
Kontroll av skicket på däcken
Kontroll av däck och däcktryck
Kontroll av funktionalitet på belysning
Spänning av kedja samt smörjning med specialolja
Kontroll av kedjeskydd och fotstöd
Kontroll och justering av ekrar
Kontroll av pedaler samt smörjning
Kontroll av kablage
Smörjning av lås
Kontroll av korg, sadel och pakethållare
Kontroll av motor och kontrollbox
Allmän genomgång, åtdragning av lösa skruvar och muttrar

Reklamation

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation ska göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Köparen ska vid reklamation efter garantitidens utgång påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Vid eventuell reklamation, kontakta vår kundtjänst. Vid reklamation ska produkten återsändas i sitt original, eller därmed jämförbart emballage.