Hur ditt småföretag kan dra nytta av lastcyklar

Om du är en småföretagare med operativa utmaningar, och sysslar med att få rätt saker till rätt personer vid rätt tidpunkt, är din lönsamhet troligen beroende av framgången av dina logistiska lösningar. Ifall flytta från Punkt A till Punkt B är en viktig del av din eller dina anställdas dagliga rutin, ger rätt logistiklösning betydande tids- och kostnadsbesparingar för din verksamhet. En effektivare mobilitetslösning ökar både produktiviteten och moralen för arbetstagarna.

Från stora logistikföretag som DHL och UPS (som har delat sina elektriska lastcykelupplevelser via YouTub videoklipp) till fler och fler småföretag, vänder sig nu många grupper till lastcyklar som ett effektivt transport- och leveransalternativ. Det finns flertalet praktiska, kommersiella och sociala skäl för ett företag att välja att göra det.

Varför byta från fraktbil?

Trafikerade städer gör det inte lätt för skåpbilar och andra motorfordon att navigera trafikrusningar eller hitta parkering snabbt. Dessutom finns det ingen speciell, separat fil för sådana fordon, samtidigt som det innebär stress att vistas i trafiken och leta efter parkering under längre perioder. I sådana tillfällen kan lastcyklar nå destinationen snabbare än motoriserade fordon och göra fler stopp per timme tack vare cykelvägar, enkel parkering och bättre rörlighet.

Vad gäller laststorlek?

Lastcyklar kan transportera en rad olika typer av laster; färska livsmedel, drycker, arbetsmaterial, blommor, hushållsartiklar, små eller medelstora apparater, post och så vidare. Varje lastcykel är byggd annorlunda, men majoriteten är kapabel att transportera ända upp till 200 kilo. Vissa modeller kan leverera stora tunga föremål på en gång.

Med lättflytande rörlighet i städerna och möjligheten att transportera relativt stora last blir dina leveranser snabba och effektiva, vilket sparar både tid och pengar.

Är lastcyklar anpassningsbara till alla småföretag?

Ja. Du kan beställa en kombination av tillägg och tillbehör för att skapa din egen lastcykel. Som företag kan du också lägga till din egen logga och märkning (vi hjälper till med det).

Den större effekten

Med lastcyklar hjälper du till att värna om miljön och förbättra vårt kollektiva stadsliv. Med nästan nollutsläpp och en rolig körupplevelse är de bra för både föraren, företaget och samhället. Regeringen och politiker förstår nu att sådana fördelar kan vara kraftfulla positiva krafter för både ekonomin och människor. Faktum är att lastcyklar har blivit en så stark trend på den europeiska marknaden att EU nyligen finansierade ett projekt som heter Cycle Logistics för att representera de nya behoven hos cykellogistikföretag.

När du beslutar att gröna lösningar en viktig del av ditt företag, kommer du inte bara att göra ett miljövänligt bidrag till vår planet, utan även tjäna på dina kunders förtroende.

Oavsett om du är egen företagare som behöver en lastcykel, eller en litet företag som behöver flertalet cyklar, hjälper vi dig mer än gärna med att hitta den perfekta cykeln för dina behov.